Obrazovanje u Japanu (efikasnost i zanimljivosti)

O obrazovnom sistemu Japana relativno malo znamo. Razlozi ovako slabog interesovanja su neopravdani, te zamolio sam Senku Žutić Vidaković da nam ukratko iznese neke od koncepata ovog, verovatno najefikasnijeg obrazovnog sistema na svetu.

Continue reading “Obrazovanje u Japanu (efikasnost i zanimljivosti)”