Proces rada prevodilačke agencije

Prevodioci

Kvalitetni prevodi se uvek traže. Za taj zadatak je naša prevodilačka agencija Libra potpuno sposobna i spremna. Kako bi se postigao najbolji mogući kvalitet prevoda, naši prevodioci se godinama obučavaju, a svoje umeće usavršavaju i modernizuju.

Iako je svaki prevodilac individualac koji ima svoj ritam rada, proces prevođenja u stvari ima mnogo zajedničkih tačaka. Proces rada profesionalnog prevodioca ima svoje korake ka uspehu.

Upoznajte se sa načinom rada naše prevodilačke agencije:

  1. Prevodilac se pre svega upoznaje s materijalom

Pre nego što će ući u proces prevođenja, on mora znati koja je vrsta prevoda u pitanju i šta mu je potrebno da projekat pokrene. Svaki prevod je jedinstven po mnogo čemu (to je važno shvatiti na samom početku) i u skladu s tim, prevodilac se suočava sa svojim mogućnostima i iskustvom. Takođe, tokom ove faze, prevodilac piše beleške kojima ubrzava i olakšava proces prevođenja.

  1. Procenjujemo koja znanja i veštine su nam potrebne za prevod

Drugi važan momenat prevoda je stvarna procena sopstvenih snaga i veština. Možemo li u potpunosti razumeti pročitani materijal?

Možemo li suvislo prevesti najteže sekvence? Jesmo li sigurni da smo sposobni dosegnuti najbolji kvalitet rada?

Otklanjamo sve nedoumice i pitanja ove vrste pre nego napravimo bilo koju grešku. Poznavanje sopstvenih granica je važno, ali uz ogromno poverenje u samog sebe.

Ponekad naiđemo na “začkoljicu” i rad na projektu nam bude težak, kao da ga je nemoguće prevesti. Ništa nije nemoguće prevesti. Prevodioci naše prevodilačke agencije imaju veru u sebe i svoje znanje, naši su klijenti uvek zadovoljni konačnim ishodom.

  1. Temeljno istražujemo temu rada

Istraživanje materijala je veoma važno, pogotovo ako se bavimo temama koje nam nisu poznate od ranije. Na primer, preuzmemo na sebe obavezu prevođenja teksta o računarskom softveru, a da nemamo iskustva i potrebnog znanja o informatičkoj nauci. Tada se konsultujemo sa stručnjakom iz te oblasti koji odlično barata tehničkim opisima i vokabularom.

  1. Pravimo nacrte i skice

Od samog početka procesa prevođenja pravimo brze i kratke nacrte prevoda. Tako znamo na šta sve možemo naići u toku rada, uvek treba nešto dodatno istražiti ili pitati stručnjaka za savet o nekom detalju, terminu.

U svakom slučaju, konačni rezultat je sve što je bitno i ostavimo vremena da to učinimo po pravilima i u dogovoru sa korisnikom.

  1. Istrajni smo u pokušaju da naš prevod zvuči najprirodnije moguće

Ponekad sve svoje napore uložimo u prevod nekog teksta, ali onda shvatimo da rezultat nije baš sjajan. Nema većeg nezadovoljstva od toga.

Taj je problem prisutan u prevodima često, ali naša agencija se trudi da izbegne taj momenat. Ugled, kredibilitet i verodostojnost naše prevodilačke agencije nam je uvek na prvom mestu.

  1. Čitkost i razumljivost teksta je obaveza

Kada naiđemo na poteškoće prilikom prevoda poezije npr. ( nema dobre rime ili ritam nije odgovarajući), izbegavamo narušavanje toka prevoda i što je više moguće ga prilagođavamo tekstu da zvuči upravo kako treba.

  1. Pravilna i tačna lektura

Lektorisanje je izuzetno važno. Kao iskusni profesionalci stalno i uvek razmišljamo o tome. Uvek poslušamo savet našeg lektora, bilo da su to nedoumice oko lingvistike, gramatike ili koncepcije prevoda.

  1. Ne prestajemo da se usavršavamo.

Ne postoji takva stvar kao što je “konačna verzija”, kada je reč o prevodima. Uvek postoji prostor za poboljšanje, i to ne sme da zasmeta u kvalitetu niti u profesionalizmu tokom rada na projektu.

Sve metode su dobre kada je reč o praksi. Važni su iskustvo i mera. Zato ne oklevamo – usavršavamo se, prisutni smo na seminarima, pratimo trendove i tako uspešnije od drugih savlađujemo sve prepreke u toku procesa prevođenja.

Author: Nena Jovanović

Profesionalna izrada web sajta u Nišu: https://www.seoexpert.rs/izrada-web-sajta.php.