Niška Akademija Nauka i Umetnosti - NANU > Književnost

Poreklo srpskih imena

<< < (10/17) > >>

goran laz:


HELMUT           bozzanska voda,gorska voda,

Stara pricca : Helmut   >  zdrav duh - ( starovisokonemaccki ?? jezik )  heil = zdrav, mout=duh

Ssta kazuje jezik srbski :

H – Hjer ( h je r = nebesko je kretanje). Slovo H je i predstava krsta. Krst je simbol neba i Boga ( mnogo pre hrisscanskog preuzimanja simbola) .U srbskim reccima slovo H se javlja kao nebesko,kao odrednica visine ,visokog,moccnog,prostranog...

EL - Navikli smo da ovu i druge recci smatramo pozajmicama koje nam dolaze iz stranih jezika. Medjutim, EL, proccitano srbskim pismom, glasi:  E (jeste, Onaj Koji Jeste, Bog) + L (ljudi) = jeste ljudski, Bog ljudi. Dakle, bozzansko EL proisticce iz srbskog jezika i pisma. Bog je jak, Bog je gore,u visinama.EL/ELj sa bilo kojim suglasnikom na poccetku, mora u srbskom jeziku dati odrednicu snage, ccvrstine, visine, uspravnosti, uzvissenosti, plodnosti... Suprotno od EL je njegovo desno ccitanje, njegova negacija – LE. Zbog toga ce LE/LJE sa bilo kojim poccetnim suglasnikom biti neka odrednica za slabo, meko, prizemno , polozzeno, nisko, neplodno... Ove opsste oznake Boga veoma su stare i veoma rasprostranjene, bass kao ssto je to bio u davno anticcko vreme Srbski narod koji ih je iznedrio.

HEL - nebeski bog,dobri  ( kasnije zloupotrebljen kao pojam i pretvoren u suprotnost,negativnost >  hell - pakao ( engleski ))

UD - na starosrbskom ( sanskrit ) je izvirati,isticati     UT,UDA,UDAM - voda na starosrbskom ( sanskrit ). Imamo je u savremenim srbskim reccima utapati , utopiti, udaviti se ( udavija se ).UDAja je isticanje mlade,neveste iz jedne porodice u drugu.

Srbsko HELM (HUM) je tlo, zemlja. Taj osnovni pojam, poccetni suglasniccki minimum HLM razgranava se u razne "zemljane" pojmove: Hil – brdo od zemlje, hol – rupa u zemlji ( ili prostoru ), a kasnije svaki ogradjeni prostor, hum, humka, Homolje,Komovi, Heamus ( Balkan,Balkanske planine ), humus, Zahumlje, h( elm )et, hlem ( sslem ), halma (ccalma ), hula ( kula )...

HELM  - brdo,sveto brdo     UT - voda     HELMUT >  voda sa svetog brda > zdrav duh

Kako je Helmut srbsko a ne nemaccko ime ?

Da bi odgovorili na ovo pitanje moramo prvo odrediti starost i znaccenje etnonima NEMAC !

"No, ima nessto ssto ipak ne da nass spomen da se ugasi ,a to su joss ostaci srbskih imena mesta, reka, planina, pa i ljudi. Obiccaji nassi kod suseda, koji su postali od nassega naroda, recci nasse u njihovom jeziku. I te recci nasse jesu zzivi spomen, neizbrisan i neunissten dokaz o postojanju nasseg naroda u dalekoj prosslosti i dalekim zemljama."       Andjelija Stanccic – Spajiceva,1928.god.  " Najstariji jezik Biblije "

Germani, tj. Nemci, su stara i nova srbska krvava pricca koja se u potpunosti uklapa u ovu zakonitost.Ubedljivo i nauccno neoborivo, citirajuci preko 1000 izvora, prof. dr. Ivo Vukcevic,Santa Barbara ,California u svojoj knjizi iz 2003. godine " REX GERMANORUM, POPULUS SCLAVORUM" ( Kraljevi nemaccki,narod srbski ) prikazuje teritoriju Nemaccke na kojoj oduvek zzive Srbi u svojim srbskim selima i gradovima. Svi toponimi, hidronimi i ostali -imi su iskljuccivo srbski. Imena plemena, rodova, stanovnika – takodje!

U poslednjih 1700 godina, uzeli su nam ogromnu teritoriju, germanizovali stanovnisstvo po sistemu trecina (trecinu ubiti, trecinu germanizovati, trecinu proterati), preuzeli mitologiju, kulturu... Do danassnjeg dana Germani su ostali stalni pokretacci svih genocida nad Srbima i sasecanja svekolikih najstarijih pomena i korena ( na taj naccin i svojih, jer sadassnji Germani-Nemci su samo bledi odjek srbskog kolektivnog pamcenja na tom prostoru ).

( ...nastavice se...) 


goran laz:

HELMUT     ( 2 )       isticanje nebeske vode,sunccevi zraci


gĕrmānǔs, ī ( latinski ) ( rodjeni brat; bratski, istinski, pravi, ccisti) = ger (zzer, Jar) + m (misliti) + an (jan, Jan, Sunce, a = ja) + us (sijati) = Jar mislece Sunce sjajno.

Srbski Sunccev bog plodnosti i rata, Jar ( Jarilo, Jarovit ) kod Europeja se javlja kao Gerovit. Razlog je ssto srbsko jar  = zzar, zzer oni mogu napisati kao " ger " jer nemaju slovo " zz " ( >I< ) . Francuzi to ressavaju slovom " j "  koje se izgovara kao zz, koje je vremenom, u odredjenom broju recci presslo u " g " koje se, takodje, izgovara kao zz.

Odavde sledi odredjenje da su Germani bratski narod koji se odrekao Jarove mirnodopske stvaralacke i plodne funkcije, a okrenuo se samo njegovoj ratnicckoj ulozi. Naravno, pri tome su Jarovu ratnu odbranbenu ulogu pretvorili u iskljuccivo ratno- osvajaccku .Possto su u svom okruzzenju imali samo bivssu bracu Srbe ( mirnodopski raspolozzene ), svoje osvajanje su usmerili na njih.To je preraslo u opssti genocid koji traje do dana danassnjeg.

Istovremeno, pojam german  mozzemo posmatrati i kao grman  ( grm Bozzji, sveti hrast, sveti dub, Zapis ). Odavde sledi da je Srbinu brat svaki onaj ko slavi Zapis. Srbinov brat nije i ne mozze biti Nemac ( jako nem, onaj ko ne ume da govori, onaj ko ne slavi/slovi Recc i Zapis ). Najvece srbske hramove i svetinje, smesstene na ostrvu Rujan u Balticckom ( Belo,Sersko, Srbsko ) moru, saccinjene od svetog hrastovog drveta, razorili su Germani (braca rodjena) – iz srbske Danske pod vodjstvom Valdemara ( Vladimir) - oni koji su se odrekli Recci i Zapisa.

stāmĕn, ǐnǐs ( latinski ) -osnova (pri tkanju); konac sudbine. U srbskom jeziku stamen = ccvrst, siguran, jedar, krepak.Osnova u tkanju ima zadatak da obezbedi ccvrstinu; konac sudbine je veoma tessko prekinuti. Stamen = sta (od: stati) + men ( man ,uman, ccovek ) = ccovek koji stoji, pa zato ima pomenutu stabilnost i ccvrstinu.
Medjutim, ovde se krije joss jedno znaccenje: sta men = zaustavljeni ccovek, koji sebe nije doveo do kraja, koji nije ccovek u pravom smislu recci, kome mnogo toga nedostaje, na koga se srbski ccovek nikako ne mozze osloniti.
O kakvom ccoveku je recc  saznacete ako " stamen "  proccitate zdesna : N e m a c ! Kakva (nazzalost) divna desna (ne)suprotnost!

Da vidimo ssta pisse Miloss S .Milojevic 1872.godine : " ...Medju svim narodima koji napadahu na Rim i njegove oblasti Srbi su bili najuzzasniji napadacci sa ostalim plemenima svojim.A zassto su Srbi napadali ccak iz Danske danassnje,sa Srbskog mora ( Baltik ) i iz Rodanije (Francuska ) na Rim  jasno je kad se zna : da su ti njihovi napadi bili samo zbog povracaja Srbima otetih zemalja... te sa istim Srbima koji naseljavaju svu danassnju Germaniju poccesse duge borbe protiv Rima...kao ssto kazze Tacit ( rimski istorik ) : Blizu Okeana zzive Srbi,narod danas dosta slab,ali predje na svojoj,slavan,ogroman i veliki..."

Diodor Sicilijski veli da su medju svim Srbima najhrabriji LUZZICCANI,posebno oni koji zzive u Sspaniji i Portugaliji.U Plinija Rimskog nalazimo napisano da su u Sspaniji i Portugaliji,a osobito u sspanskoj Galiciji i Luzziciji ( ili Andaluziji tj. antskoj Luzzici ) zziveli Srbi. Rimski naziv za danassnju Portugaliju bio je Lusitanija ( Luzzica ).

Stari pisci navode da je Germanija poccinjala na zapadu od reke Rene ( Rhenus - latinski,Rhein - nemaccki,Rajna ).Julije Cezar pisse o njegovom prelasku reke Rene prilikom osvajanja Rodanije ( Galske Francuske ) i veli da su Surbi ( Suebi,Suevi ) mobilisali svoje ratnike i naredili drugim plemenima pod njihovom vlasscu da possalju pomocne ccete,pessake i konjanike.Kada su Srbi pripremili svoje snage za bitku sa Julijem ,ovaj se povukao preko Rene i porussio prelaze za sobom.Surbi su bili daleko najveci i najratoborniji narod Germanije.


goran laz:

SSVABA            Srbin,sunccev zrak

B –  Buki = Bog. Bouki = b o uk ki = Bog, on ucci Zemlju. Latiniccno slovo b (b) = be = b jeste.
Bouki = b o + uk (  ukṣ, ukṣati – vlazziti, prskati, sskropiti, rasprskavati, ssikljati, emitovati seme kao bik ) + ki = Bog on oplodjuje zemlju. Vidimo da se srbsko uk (uccenje, uccenost) jednacci sa emitovati seme, ssikljati seme. Po ko zna koji put srbski jezik isticce u prvi plan rodnost i Stvaranje.
Bog = b o g = Bog on glagolji. Vidimo da je i drugo slovo ( posle prvog - A ) Bozzje slovo.

I u ovom slovu imamo povezanost Oca Boga i Majke Zemlje. U tom odnosu Bog je stariji od Zemlje jer ucci i oplodjuje Zemlju. Ssta je sve sadrzzano u podatku da Bog ucci Zemlju videcemo delom u sanskrtsko-srbskom jeziku: uč, učjati – uzzivati u, biti odan, privrzzen neccemu, biti naviknut na, biti pogodan za,  učča – uzvissen, otmen, visko uzdignut, zvuccan, glasan; uččā – gore (na nebu ), odozgo, nagore; uččara – onaj koji se uzdizze kao Sunce; uččalaḥ – um, razumevanje; učči, uččinoti – sakupljati, prikupljati; uččhῑ, uččhjāte – isticati se, biti znamenit, vazzan, sstrccati...

AB (a b = ja Bog; ab = jab = j e b ): ābhā, ābhati – sijati, isijavati, blistati  = ab (Bog) + h (nebo) + a (ja) = Bog nebeski ja. AB = j e b. Bog je musski oplodni princip koji oplodjuje Majku Zemlju  i tako se radja zzivot.
BA (ba = dussa). Bog je vlasnik svih dussa, on daruje dussu, on je uzima . Zato je AB u desnom ccitanju dussa.

AV (a v = Bog vidi/zna; av = Jav, vidljiv; av = stoj ). Prvo odredjenje proisticce iz znaccenja srbskih slova, drugo odredjenje iz srbskog principa vidljivog sveta poznatog kao Jav, trece odredjenje iz lavezza psa koji ccuva, koji opominje na zaustavljanje.

VA (va = kretanje). Ova odrednica proisticce iz sveopssteg Bozzjeg kretanja ukljuccujuci i Sunccevo.
-   vādō ( ici, lat.) = va + d (dobro) + o (on) = va dobro on. Kod Etruraca, prethodnika Latina, va = ide . Proccitano srbski, va = v (vjedi = vidim/znam) + a (Bog) = vidi/zna Bog, znajuci Bog = Sunce koje ide. Sunce koje ide (sija) omogucava srbski princip vidljivog sveta, poznat kao Jav;
-   ici  (kretati se) je od korena id . Id, proccitano zdesna, glasi di = sijati = Sunce. Iz ovoga vidimo da savremenim srbskim jezikom glagol ici u etrurskom, latinskom, italijanskom, francuskom i srbskom jeziku, sagledavamo kao kretanje Sunca. Ccak da ne postoji ni jedan drugi dokaz o prvenstvu srbskog jezika u Evroafroaziji – ovo bi bilo dovoljno za svakog razumnog ccoveka. Da li je i u srbskom jeziku va = ici? Da vidimo na nekoliko primera:
-   vab (vabljenje, mamljenje; sredstvo kojim se namamljuje, mamac, meka) = va (ici) + b (Bog) = ide Bog, dolazi bog na primamljivu zzrtvenu ponudu. U staroegipatskoj religiji svessteniccko telo koje je priredjivalo zzrtve bogovima, koje je prizivalo (vabilo) bogove, zvalo se Vab. 
-   vabiti (mamiti zzivotinju) = va (ici) + biti (ubiti). Ovo je jasna poruka da su se zzivotinje najpre na razliccite naccine mamile radi lova. 
-   vavek (uvek) = va vek = ici veccno;
-   vavest (pojam, misao, svest) = va + v (vidim/znam) + est (jest, jeste) = ici znajuci jest;
-   vazduh = vas duh = vasceli duh. Istovremeno, va s duh = ici s duhom (duhovi lelujaju vazduhom). Vazduh, proccitano zdesna, glasi: hud (duh) + zav (sav) = sav duh;
-   vȃn i vȁn (vani, napolju) podrazumeva mesto pod nebom (Suncem): v (vidim/znam) + an (Jan, Sunce) = vidim/znam Sunce. Possto se Sunce odredjuje kao kretanje (Ra, Re, Jar), van = vaan = va an = ide Jan, krece se Sunce.
-   vagon (zzelezniccka kola, engleski) = va + gon (od: goniti) = ide gonjen. Vagon se krece gonjen pokretnom silom lokomotive. Dakle, ne postoji ni jedan razlog da se ova recc proglasi nesrbskom i ustupi Englezima;
-   vajan (jadan, zzalostan) = va + jan (Jan) = ide (odlazi) Sunce. Odlazak Sunca je zzalostan dogadjaj, naroccito za one koji zzive oko polarnog kruga. Ova srbska recc dopire do pra vremena;
-   vajat (izdvojena seoska zgrada/prostorija namenjena mladencima, turcizam ?? ) = va + jat (skriven)). Tako se vajat odredjuje kao skrovito mesto u koje odlaze mladenci;
-   vajda (korist, turcizam) = va + j (mje, znam) + da = kretanje znanjem daje;
-   vasiona (sav svemirski prostor). Na mnogo naccina mozzemo tumacciti ovu srbsku recc jer je pojam koji znacci sve, sav. Poccetno vas = va + s (slovo/zakon) = slovi kretanjem, zakon kretanja;
-   vatra = va + t (potvrdno) + ra (Ra, Sunce) = kretanje potvrdnog ( vidljivog ) Sunca;
-   vassar = va ssar = kretanje ssareno. Tvrdnja da je vassar rec madjarska je namerna besmislica koja se koristi u genocidu nad srbskim kolektivnim pamcenjem. ...

Svaba    >  sunccevog kretanja dussa  >  Su e ba

Da vidimo ko su bili Suebi !

Prema zvaniccnoj istoriji Suebi ili Suevi ( od korena proto-germanske ?? recci swebaz > swe = samosvojni ) bili su grupa germanskih naroda !?? prvi put pomenutih od Julija Cezara u vezi sa njegovim ratovima oko 58.godine pre nove ere protiv Ariovista u Germaniji i Galiji ( Rodanija,kasnije Francuska ).Suebi su bili neprekidna pretnja Rimu u graniccnim oblastima oko Rajne sve do 9.godine stare ere kada je Nero Claudius Drusus osigurao granicu...   

( ... nastavice se ... )

sanja:
Kakva su to srpska imena Helmut i Shvaba? Ako se ovo pretvori u anti-nemacku i bilo koju anti-nesto temu, ici ce pod katanac bez daljih upozorenja.

goran laz:

Ssvaba ( Schwaben ) je preinacceno ime SRBI(N )  ( Suebi,Suevi,Swevi,Swedi...).Nemogucnost zapadnjaka da izgovore specificcnu suglasniccku grupu SRB naterala ih je da srbsko genericcko ime preinaccuju na mnogo naccina.
 
Ssvedski kralj ( kralj Sweda - savremeno Ssvedjani ) i dan danas u svojoj tituli nosi oznaku da je kralj i Srba. ( King Gustaf VI Adolf was the last who used the style By the Grace of God King of the Swedes, the Goths/Geats and the Wends (med Guds Nåde Sveriges, Götes och Wendes Konung, Dei Gratia Suecorum, Gothorum et Vandalorum Rex) .
Treba primetiti imena  Wendi = Vandali > Srbi .

Helmut je srbsko ime na prostorima nekadassnjih srbskih zemalja ( Luzziccani,Veneti,Vendi,Sorben...) u danassnjoj Nemacckoj.  Ko pazzljivo proccita objassnjenja trebalo bi sebi odmah to da razjasni.

Pitate li danas zapadnjake da vam objasne znaccenja njihovih imena ( kao i mnogih recci iz jezika njihovih ) bicete zapanjeni ccinjenicom ( i ja sam bio zaprepasscen ) kako ne znaju,ne mogu i ne umeju to.

Navigacija

[0] Indeks poruka

[#] Sledeća strana

[*] Prethodna strana

Idi na punu verziju