Niška Akademija Nauka i Umetnosti - NANU > Književnost

Poreklo srpskih imena

<< < (8/17) > >>

goran laz:

VUKASSIN      ( 6 )      Vuka - sinU knjizi " Odlomci istorije Srba " iz 1872. godine jedan od najvecih Srba Miloss S. Milojevic ( nazzalost zaboravljen danas ) izmedju ostalog pisse :

" ...II. Sanskritska recc sou (su) znacci - prekrasni,jarkosvetli,blistajuci, rumenobeli,divni, sveti, preuzvisseni...rodjaj ( porodjaj ), to jest, samu radnju kojom se vrssi i svrssava akt po kom se dete razdvaja od majke.A ta je recc sou od hrdu ili srdu - srce , tj. naccela,poccetka,ili onog iz ccega se ssto stvara ili ozzivljava..."

Sunce nas stvara i ozzivljava,i Sunce je stvoreno i ozzivljeno.

" ...III. Takodje,sanskritska recc souni - suni > jasno,svetlo,blistajuce, rumenobelo,divno,jasno, preuzvisseno, prekrasno sveto, ono ssto je rodjeno,s i n. Ova je recc takodje od one prve i znacci to isto : s i n,sunce,sinuti,sunuti,blistati se,svetleti se,veliccanstvenost,svetost, bozzanstvenost...Kao sin znacci odvojak, odeljenost,rastavljenost...od prvobitnog uzroka i naccela srca - u nassem narodu trbuha - i predstavlja za sebe jednu vec nezavisnu ,odvojenu,divnu i preuzvissenu celinu...ova ista recc kad ne oznaccava sina nego i sunce,opet znacci odvojenost,zasebnu celinu,samostalnost...,jer se i Sunce radja i ono se,za vreme radjanja odvaja, a po rodjenju vec je se odvojilo od nebeskih prepona ili okruzzavajucih ga tela,iz kojih se,kao sin iz srca ili utrobe,javlja na ovaj bozziji beli i svetli svet.Tako isto i sve recci koje su od ovog korena znacce takodje svetlecu i blistajucu odvojenost,odvajanje, zasebnost... Ukratko,sin i sunce jedno isto znacce kod starih sanskricana ili prastarih Srba : svetlost,belinu,rumenilo,belocrvene vlasi,silu,toplotu, zzivot, moc, jaccinu, snagu,preuzvissenost..."

" ...IV. Od ovih je recci postala starosanskritska  ser  koja znacci : (1) porodicu,ili nasse semja,koleno ,u Velikorusa pri Volgi Serbo je porodica,u Belorusa Sjabri - rodjaci,zadrugari ;u Luzzicckih Srba : Sorbi - braca,rodjaci Surbi - braca,rodjaci Sirbo - braca rodjaci ,tj. ljudi ili razni cclanovi od jednog istog oca,roditelja praroditelja...Od ove recci je i sanskritska sa-bva koja znacci trajanje,stanovanje,zzivljenje...ukupnog jednonarodnog , na jednom mestu i u jednoj okolini,kojeg se prostor predstavlja u nas od skracene sanskritske recci sabva koja je nasse " soba ".(2) U udaljenijem,rasprostranjenijem pojmu od ove iste sanskritske recci :ser postala je stara germanska "sipja-sibja">pleme,rod;kod Slovena :Semja,Simja pleme,rod,a otuda je i semenisste,zadruzzni zzivot ili zzivot nassih rimokatolicckih kaludjera. (3) Ide pojam gornje recci joss dalje i znacci to isto sto i danassnja indijska recc serm,tj.naciju,narod,ogroman i veliki od jednog i istog korena,roda...,koji vec ,kao ogromna masa jednog naroda ,zzive u svojim opsstinskim sklopovima.Ovoj recci SERM odgovara nassa Semberija,Serberija, Sarbadija...koje znacce silu,mnosstvo,veliccinu rasplodjenog jednog istog naroda,od jednog oca i matere,od jednih roditelja,odnosno oca i majke i koji sastavljaju bratsku ukupnu i jednostavnu narodnost..."

"...V. Od gornje je recci postala sanskritska - sarm - ,koja znacci udaljavanje,pokazivanje,prestavljanje nekog savrssenijeg napretka od obiccne gomile i mnosstva jednorodnog bratskog naroda,dakle : savrsseniji opsstinski zzivot od zzivota  serm .Od ove je postala recc  sarda. 

"...VI. Sardha ( sarda ) i sarbha ( sarba )  koje znacce silu,mnosstvo,uzvissenost jednog i istog naroda od jednog i istog praroditelja;bratski narod sa jaccim drusstvenim vezama koji dolazi u borbe i sukobe sa drugim narodima i nad kojima se i pokazuje njegova sila,mnosstvo...Ovoj recci odgovara nassa : Sarba, Sjarbi,Sorbi,Surbi,Serbadija, Sorbadija,Surbadija, Sjarbadija,Sirbadija...jer sanskritsko "a" pretvara se u "e,i,ja,je"...pa ovo u odnosu prema tudjem znacci : narod sastavljen od same brace,rodjaka,surodica...i da sve te recci u odnosu cclanova tog naroda jednog prema drugom opet ne znacce bilo ssta drugo do BRAT."

Narod beo,jasan,svetao,sveti,najbolji,najpravedniji... Jednom reccju SRBIN znacci brata,uzvissenog,svetlog,jasnog, nezavisnog, obrazovanog...narod nezavisne,slobodne bele,jasne,sunccane,divne,preuzvissene,upravo bozzanstvene,silne,hrabre, nadmocne,nikad nerobujuce moci i sile brace,rodjaka..."                           

tako je izmedju ostalog pisao Milojevic daleke 1872.godine.goran laz:

BOJAN             Bozzji ratnik,ratnik sunca,bojar,bojnik,borac za pravdu

B –  Buki  = Bog. Bouki  ( buki ) = b o uk ki = Bog, on ucci Zemlju.

Latiniccno slovo b (b) = be = b jeste.

Bouki = b o + uk ( ukṣ, ukṣati – vlazziti, prskati, sskropiti, rasprskavati, ssikljati, emitovati seme kao bik ) + ki = Bog on oplodjuje zemlju.
Vidimo da se srbsko uk (uccenje, uccenost) jednacci sa emitovati seme. Po ko zna koji put srbski jezik isticce u prvi plan rodnost i Stvaranje.

Bog = b o g  Vidimo da je kod Srba i drugo slovo Bozzje slovo ( prvo je A - Bog ).

I u ovom slovu imamo povezanost Oca Boga i Majke Zemlje. U tom odnosu Bog je stariji od Zemlje jer ucci i oplodjuje Zemlju. Ssta je sve sadrzzano u podatku da Bog ucci Zemlju videcemo delom u sanskrtsko-srbskom jeziku:

uč, učjati – uzzivati u, biti odan, privrzzen neccemu, biti naviknut na, biti pogodan za...
učča (...) – uzvissen, otmen, visoko uzdignut, zvuccan, glasan;
uččā – gore (na nebu ), odozgo, nagore;
uččara – onaj koji se uzdizze kao Sunce;
uččalaḥ – um, razumevanje;
učči, uččinoti – sakupljati, prikupljati;
uččhῑ, uččhjāte – isticati se, biti znamenit, vazzan, sstrccati     >  Branislava Bozzinovic "Reccnik srodnih sanskritskih i srbskih recci"

U kritskom i fenicanskom slikopisu ovo slovo predstavljaju ocrti zgrade u kojoj se zzivi. Feniccani su mu dali ime "beth" ssto znacci – kuca. Kuca jeste mesto zzivljenja – radjanja i umiranja. Ako ovu "feniccansku" recc sagledamo srbski, ona ce nam porucciti : b e t h = Bog je potvrdno nebeski. Drugim reccima, Bozzja kuca je prvenstveno na nebu.

Etrurci su ovo slovo pisali znakom B (okrenutim levo ili desno), ali i drugim sliccnim znacima ukljuccujuci i one koji licce na savremenu "osmicu". S tim u vezi, savremeni matematiccki znak za beskonaccno je upravo polozzena osmica (∞). Svako ko je bar malo "zagrebao" srbski jezik zna da u njemu ne postoje sluccajnosti : Bog = beskonaccnost.

Grci u svom pismu nemaju slovo B. Oni su od Srba ili Srba Etruraca preuzeli ciriliccno B i od njega napravili svoje β (vita). Da ti Grci tog vremena nisu bili Grci, svedocci bass ovo slovo: vita = vid (t < d) + a  = Vid ja = bog Vid ( srbski vidovdanski bog ).

Brojccana vrednost ovog slova je  ( 2) dva : d (dobro) + v (vid/znanje) + a (Bog)  = dobro vidi/zna Bog. Broj dva (2) je broj Sunccevog zenita, najviss(lj)e taccke na nebu do koje se oko podneva penje Sunce. Tada ono najjacce sija i zbog toga ono dobro vidi ssta se dessava po zemlji. Istovremeno, dva = d va = dobro kretanje. Tada i nebo ima najintenzivnu plavu boju.

Francusko 2 = deux = dev (Div, u < v) + x (oznaka neba) = Div nebeski = Bog nebeski. Div, ccitano zdesna glasi: Vid. Kod Srba bog Vid gospodari Suncem.

U latinskom jeziku 2 = duo. Ovde je sasvim jasno da je u < v, da je izvorni latinski broj dvo = dobro vidi/zna On.

Dva je parnost, Bozzje Stvaranje pocciva na tom principu. Ovde vec lako otkrivamo preplitanje glasova v i b ,tj. latiniccnog B (be) i "ciriliccnog" V (vjedi). Occigledno su u pitanju dve srbske "sskole" koje ce se kasnije razviti u "cirilicu" i latinicu.

(... nastavice se...)

SSpin:
bravo za Jelena Gorane

samo nastavi ;)

goran laz:

BOJAN         ( 2)       boj,Jan,Janus,

- boja ( utisak koji na oko ccine osvetljeni predmeti ) = bo ja = bozzja ja. Boje su vidljive samo pod svetlosscu ( Sunce ).

BOJ  ( b o j = Bog on spaja; b oj = Bog zove; bo j = ispupccenost (isturenost) spaja):boj (oruzzani sukob). Ratnike poziva (okuplja) odredjeno bozzanstvo (Belo ili Crno, odbrambeno ili napadaccko). Rat je borba izmedju najmanje dve grupacije ljudi.Suprostavljene grupacije (ili oni koji te grupacije vode) ne veruju u istog Boga (bogove). Verovati u Boga znacci verovati u odredjeni sistem vrednosti. Ratuju dva suprostavljena sistema vrednosti. Nemoguc je rat unutar istog sistema vrednosti.
Onog trenutka kad su Srbi katoliccke vere ustvrdili da nisu Srbi, da im preci nisu Srbi, da ne govore srbskim jezikom i da ne zzive na dedovskoj srbskoj zemlji, oni su se opredelili za neki novi, naopaki sistem vrednosti.Tada su krenuli u totalni rat protiv pravoslavnih Srba. Taj rat joss uvek nije zavrssen, tj. bice zavrssen tek kada nestane i poslednjeg Srbina, ili Hrvati budu prinudjeni da javno priznaju da govore srbskim jezikom i da su pokatolicceni Srbi koji zzive na pradedovskoj srbskoj zemlji.
Tako ogromna,a occigledna lazz, o postojanju hrvatskog jezika nikako ne mozze biti u skladu sa proklamovanim hrisscanskim vrednostima Vatikana i hrvatske drzzave. Prema tome, Vatikan i istureni mu Hrvati ne veruju u istog Boga u koga veruju Srbi, vec u suprostavljenog. To ssto se na papiru Vatikan deklarisse kao nessto ssto pripada hrisscanstvu, ne treba uzimati ozbiljno.

Vatikan se izvinio svima za sve zloccine koje su crkva i njeni pripadnici uccinili,jedino su Srbi ostali uskraceni za to.

Srbski Vrhovni Bog oduvek je bio Beli Bog ( nezavisno od toga kojim je imenom bio nazivan ). Dakle, Vatikan veruje u Crnog Boga. Genocidi koje je Vatikan od svog osnivanja sprovodio nad narodima, kulturama i Istinom to neoborivo potvrdjuju. 

Stara pricca  : JANUS – kod Rimljana dvoliki bog poccetaka. U ceremonijalnim molitvama on se pominje prvi, pre svih bogova. Mesec januar potekao je iz njegovog imena. U ritualima zzrtvovan mu je ovan.JANUS – veoma staro italijansko bozzanstvo koje je bilo gospodar nad vratnicama, ulazima i prolazima, a koje je u poccetku bilo posstovano kao bog Sunca. Kao bog poccetka vremena i sveta, nazivan je "ocem" u sveccanim zzrtvovanjima.

Sta kazzuje jezik srbski  : Ovde mozzemo primetiti da je od dva istoimena boga prvo spomenut-objassnjen rimski, pa tek onda " staro italijansko ?? bozzanstvo" ( ccitaj - etrursko = srbsko). Kako je taj princip "staressinstva" stalno prisutan u Reccnicima paganskih religija, mozzemo zakljucciti da je recc o smissljenom manevru kako bi se u podsvest ccitalaca ugradila pogressna (zzeljeno pogressna) slika o starosti kultura.

JANUS = JAN (sunce) + US ( Uṣ, oṣati – goreti, zzariti ) = Sunce zzari; JAN = J (spajanje) + AN ( bice, Bog nass ) = spajajuce bice, znajuci Bog nass; Sunce (Jan) je najvazznije, najznaccajnije za zzivot na Zemlji. Zato desno ccitanje recci JAN (Sunce) glasi NAJ – prefiks superlativa u srbskom jeziku; US = U ( uk, uccenje) + S (slovo/zakon) – poruka da je sijanje Sunca umna poruka i Zakon kome se zzivot na Zemlji priklanja. Kod Etruraca Usil je bog Sunca . Vidimo da je ime ovog staroitalsko-rimskog boga u potpunosti srbskog porekla.

Januar je dobio ime po ovom srbskom bogu. Nassu decu ucce (a i nas su uccili) kako je januar strana recc u srbskom jeziku. JANUAR = JAN (sunce) + U (uk, uccenje) + AR (Jar, a = ja) = Sunce ucceni Jar. Januar je prvi mesec u godini u kojem Sunce krece u novi krug, mesec u kome simboliccno poccinje njegovo jaccanje. Janus = JAN us > Sunce zzari, jednako je srbskom nazivu za ovaj mesec: KOLOZZEG = Kolo zzegne = Kolo zzari. Na prvi pogled vrlo nelogiccno,jer su januarske hladnoce u protivreccju sa Janusom i kolozzegom. Medjutim, ako se setimo da je januar vreme kad je Zemlja najblizza Suncu kolozzeg potpuno opravdava naziv ( hladno je jer zraci sa bliskog Sunca padaju pod malim uglom).

Janusu su zzrtvovani ovnovi. Ovan je simbol musske rasplodne moci; rogovi u obliku spirale sugerissu vezu sa Stvaranjem; misirski Amon-Ra ( Ra = Jar ) je predstavljan ovnom.Ovan je posvecen i Agniju, Zevsu, Dionisu, atribut je Ozirisov... –  uvek povezan sa bogovima koji pomazzu plodnost, koji su nedvosmisleno povezani sa srbskim narodom i jezikom.

Janus ( Sunce zzari ) je gospodario vratnicama, prolazima, ulazima. To ga dodatno potvrdjuje kao srbsko bozzanstvo.

JANUS, proccitano zdesna, mozze glasiti dvojako:

-   SUN (Sunce) + A (Bog) + J (spajanje) = Sunce bog spajajuci;
-   SUNA ( "muslimansko predanje, tradicija (sve ssto je Muhamed rekao, preporuccio, zabranio, sam uradio ili precutno odobrio" + J (spajanje) = tradicija spaja, tradicija zna. To je u saglasnosti sa Sunccanim bogom i Poccetkom.Medjutim, muslimanska (arapska) tradicija = SUN A = Sunce bog, AN US   = Jan sija i AN U S = Janovo (Sunccevo) ucceno slovo, u ovom sluccaju negiraju arapski jezik. I "suna" zdesna daje janus, jer je a = ja. Prema tome, tessko je poverovati da suna nije srbska recc.
   
( ...nastavice se...)

 

goran laz:

BOJAN          ( 3 )   Boi,Bohemia

Boi ( Boji,Bojari ) su staro keltsko ( srbsko ) pleme ( preci savremenih Cceha ) koje je nastanjivalo predele izmedju Loare i Aliera u savremenoj Francuskoj , a po kojima je kasnije njihova nova zemlja nazvana Bojemija tj.Bohemia.Za Boje kazzu da su bili najratoborniji od svih Gala ( uostalom,to im i samo ime kazuje ).Deo plemena Boja pressao je na prostore savremene Italije i osnovao grad Bolonju.   

Jedan od istoriccara, Francuz Simon Pellutier govoreci 1771.godine u knjizi o istoriji Kelta kazuje da su Boji,koji su bili nastanjeni izmedju Dunava i Drave,oko reke Rabe i jezera Pajzo bili potucceni od getskog kralja Bojrebiste. 

U navedenim podacima valja primetiti mnogobrojne nazive za Srbe iz prosslosti i ssirinu teritorija na kojima su se kretali i osnivali nova stanissta ( i drzzave pod drugaccijim nazivima ).

Boi su osnovali joss jednu drzzavu na prostoru gornjeg toka Dunava pod imenom Boivaria,savremena Bavaria ( Bavarska ) promenivssi njen prethodni naziv Sarbaria.

Nessto sliccno se dessavalo i sa savremenom drzzavom Romania ( Rumunija ).Ona se danas ne ubraja u slovenske zemlje jer njen zvaniccni jezik zvaniccno ne pripada slovenskim,vec grupi latinskih ( ?? ) jezika.Koji je rumunski jezik po poreklu videcemo brzo.
Rumuni etniccki pripadaju uglavnom srbskoj rasi, a ostalo je messavina razznih naroda.Pre rimskog osvajanja na prostoru Rumunije je postojala drzzava Daccka.Daccani su srbsko pleme.Posle osvajanja Dakije ( Dacia ) od strane rimskog Trajana 107.g.n.e. Srbi su morali da progovore rimski ( latinski ).Tako su postali Vlasi.
Kasnije,od X veka nove ere,stvaranjem knezzevina Vlasske i Moldavije preovladavajuci jezik ponovo postaje srbski ( i svetovni i crkveni ),pismo je  srbica  ( cirilica ) i to sve traje do kraja XVIII veka.Dolaskom Grka Fanariota jezik se srbski ukida prvo u crkvi, a sa dolaskom nemaccke dinastije Hohenzolern 1866.god. i u javnom govoru.

Rumuni su danas ,sa pravom,ponosni na svoju istoriju.Kao jedan od dragocenih dokumenata o svojoj prosslosti sa ponosom pokazuju saccuvani rukopis ( pismo ) za koje kazzu da je prvi poznati najstariji dokument pisan na RUMUNSKOM jeziku.

Prenosim vam objassnjenje,poccetak i kraj pisma  : " The year 1521 saw, at Câmpulung Muscel, the former Wallachian residence capital, the writing in Romanian of the first compact and unitary document of all that are known to us up to the present day. It is the letter of Neacşu ot Dlăgopole (present Câmpulung Muscel city, Argeş county, Romania), dated on the 29th or the 30th of June 1521. The letter contained a secret of great importance, warning the mayor of Braşov city, Johannes Benkner, about a Turkish invasion, prepared in the south of the Danube, to be directed against Transylvania and Wallachia".

Pismo je iz 1521. godine,pisse ga Neacsu ot Dlagopole ( ...iz Dugopolja ),upravitelju grada Brassova i upozorava na predstojeci ratni pohod Turaka.Da vidimo ssta pisse,kako pisse i na kom jeziku pisse gospodin Neacsu  :

   "Mudromu I plemenitomu, I cistitomu I bogom darovanomu jupan  ( zzupan ) Hanas Benger ot Braşov mnogo zdravie ot Neacşu ot Dlăgopole (= To the most wise and venerable and by God endowed master Hanas Benger of Braşov, much health to thee wisheth Neacşu of Câmpulung).I pak (=and again) I let thy highness know za (= of) the deed of the Turks, as I heard that the Emperor hath left Sofia and hath sailed up the Danube, and the truth is no other, but this...
    ...I bog te veselit. Amin "  (= And may God giveth thee grace. Amen)         (Apud Hurmuzachi - Iorga. Documente, XI, 843).


Komentar sada prepusstam vama !


Navigacija

[0] Indeks poruka

[#] Sledeća strana

[*] Prethodna strana

Idi na punu verziju